Podstawowe zasady recyklingu

471


O recyklingu zaczęło się robić głośno kilkanaście lat temu. Obecnie już w przedszkolu dzieci uczą się podstawowych zasad dbania o środowisko, w którym na co dzień żyją. Edukacja pozwala wyrobić w najmłodszych nawyk segregacji odpadów oraz pomysłowego wykorzystywania opakowań po zużytych produktach. Rozwija to nie tylko kreatywność, ale także strategiczne myślenie oraz świadomość dotycząca codziennie podejmowanych działań.

Recykling nie tylko dla przedsiębiorstw

Każdy z nas zapewne słyszał stwierdzenie, że „działania jednostki mają niewielki wpływ na całą ludzkość”. Nic bardziej mylnego! Jeśli już dziś przynajmniej jedna na kilka osób zainteresuje się stanem środowiska i wykaże chęć podjęcia działań w celu jego poprawy to za kilkanaście lat kolejne pokolenia odczują pozytywne skutki tych decyzji. A co najważniejsze, pierwsze kroki można podjąć już dziś. Jedną z najpopularniejszych metod ochrony środowiska jest recykling, czyli przetwarzanie i ponowne wykorzystanie odpadów, takich jak plastik, szkło czy papier – http://www.sawo-recykling.pl/. W domu wystarczy postawić osobne pojemniki – do surowców oraz do pozostałości po segregacji. Następnie zawartość każdego pojemnika należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego kontenera na śmieci.

W przypadku przedsiębiorstwa, instytucji lub wielorodzinnych domków, w których ilość odpadów jest większa, można zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z firmą, która zawodowo zajmuje się utylizacją odpadów. Bardzo często w ofercie takich podmiotów są także usługi związane z odbiorem i gromadzeniem surowców, co jeszcze bardziej ułatwia sytuację, a co za tym idzie nie zniechęca do działania na rzecz ochrony cennego dla nas środowiska.

Korzyści płynące z recyklingu

Ochrona środowiska to nie tylko mit i puste słowa, to przede wszystkim wiedza i doświadczenie, których celem jest poprawa jakości ekosystemu. Już drobne kroki, takie jak domowy recykling mogą przyczynić się do wielu pozytywnych zmian. To właśnie te działania mają wpływ na zmniejszenie ilości nowych materiałów zużytych do wytworzenia produktów ze szkła, plastiku czy papieru oraz na zminimalizowanie ilości odpadów składowanych latami na wysypiskach śmieci. Przetworzenie jak największej ilości surowców wiąże się także z ograniczeniem ilości odpadów przemysłowych oraz wytwarzanych przez nie szkodliwych substancji, w tym tych emitowanych do atmosfery oraz wnikających do gleby i wód podziemnych. Czystsze powietrze i woda oraz niezagospodarowane hektary ziemi, na których mogą powstać miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe dla całych rodzin to efekt świadomych działań oraz wspaniała perspektywa na przyszłość.

Z pewnością zmiany te nie nastąpią dziś ani jutro, ale stopniowo będą przyczyniać się do poprawy środowiska, w którym na co dzień będą żyć nasze dzieci i wnuki. To właśnie te pokolenia przejmą po nas to, na co pracowaliśmy latami i niedługo na nich też będzie spoczywać odpowiedzialność za to, co pozostawią po sobie swoim potomkom.

Podstawowe zasady recyklingu
3.7 (73.33%) 3 głos[ów]

PODZIEL SIĘ
Niemożliwe? Niemożliwe!