Wycinanie drzew – przepisy

4355

Zgodnie z nową ustawą, która zaczęła obowiązywać od stycznia bieżącego roku, wycinanie drzew na własnej działacie nie wymaga już uzyskania pozwolenia.

Jeszcze do niedawna rygorystyczna ustawa nie pozwala na samo decydowanie o wycince drzew w obrębie posiadanej działki. Pozwalała ona jedynie na wycinkę bez uzyskania stosownego zezwolenia od władz lokalnego samorządu drzew owocowych oraz tych, których obwód pnia nie przekraczał wielkości określonej przepisami. Dokonanie samowolnej wycinki drzew łączyło się z nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych, co w efekcie ograniczało konstytucyjne prawo władania swoją własnością. Budzące olbrzymie kontrowersje przepisy pod wpływem nacisku społeczeństwa uległy zmianie.

Jednak dziś znów stawiamy pytanie czy bardziej liberalna ustawa to dobre posunięcie szczególnie w stosunku do osób, które nie posiadają wiedzy jak istotną rolę odgrywają drzewa i nagminnie wycinają sięgające swoją historią kilkudziesięciu lat starodrzewy?

Zgodnie z nowo brzmiącymi zapisami ustawy, od 2017 roku właściciel działki może bez pozwolenia dokonać wycinki porastającej ją drzew, pod warunkiem, że nie jest ona związana z wykonywaniem działalności o charakterze gospodarczym. Ustawa w jednoznaczny sposób określiła, że osoby które podjęły decyzję o wycince drzew ze względu na wykonywanie działalności gospodarczej muszą wcześniej podobnie jak w przypadku poprzednio obowiązującej ustawy ubiegać się o pozwolenie wydane przez władze samorządowe. Jednak odstępstwem od tego obowiązku jest rodzaj drzewa i jego obwód pnia. Przed dokonaniem wycinki warto dokładnie zapoznać się z zapisami nowo brzmiącej ustawy i upewnić się czy drzewa przeznaczone do usunięcia z działki nie wymagają uzyskania stosownego zezwolenia.

Ustawodawca w obowiązującej od bieżącego roku ustawie zagwarantował samorządom zwiększenie decyzyjności w zakresie określania w drodze uchwały zasady wycinki drzew w tym nawet możliwość zwiększenia katalogu gatunków drzew, których wycinka nie jest obwarowana koniecznością uzyskania pozwolenia.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, której konieczność wynika z prowadzenia działalności gospodarczej wymaga wniesienia stosowanych opłat. Tu również ustawodawca pozostawił możliwość określenia jej stawek za jeden centymetr obwodu drzewa władzom samorządowym, jednakże z zachowaniem maksymalnej granicy opłaty nie przekraczającej kwoty 500 zł.

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych i wycięcie drzew objętych koniecznością uzyskania pozwolenia przez samorząd nakładane będą kary pieniężne w wysokości podwójnej opłaty uiszczanej przy wydawaniu pozwolenia.

W obawie przed nadużyciami związanymi z możliwością pojawienia się nagminnej wycinki drzew, w kwietniu do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy, w której właściciel działki miałby obowiązek zgłoszenia do samorządu informacji o planowanej wycince. Zgodnie z brzmieniem zapisu nowelizacji, samorząd miałby obowiązek sprawdzenia czy przeznaczone do wycięcia drzewa nie są objęte ochroną, bądź czy nie noszą znamion pomnika przyrody.

Nowelizacja obejmuje również zapisy mające na celu uniknięcia nadużyć związanych z przeprowadzeniem wycinki drzew, by w późniejszym czasie w ich miejsce zrealizować inwestycję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Artykuł przygotowany przez firmę Gaj oferującą wycinkę drzew w okolicach Częstochowy.

Wycinanie drzew – przepisy
4.3 (85.71%) 7 głos[ów]

PODZIEL SIĘ
Niemożliwe? Niemożliwe!