Akwarium przyszłości w nowej, szokującej kampanii Greenpeace

0
1673

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa kojarzona nie od dziś z bardzo mocnymi, nieraz szokującymi kampaniami mającymi na celu szerzenie wiedzy o środowisku naturalnym i zagrożeniach na niego czyhających. Od 1971 roku zachęca ludzi z całego świata do ochrony tego środowiska, szczególnie poprzez zmianę własnych nawyków. Tym razem Fundacja zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia oceanów, a robi to za pomocą case study z niecodziennej wycieczki szkolnej do pobliskiego akwarium.

Zanieczyszczenie oceanów palącym problemem XXI wieku

Zanieczyszczenie wód to wielka bolączka naszych czasów. Wbrew najczęstszym
podaniom, nie ogranicza się ono jedynie do opisywanych przez media wycieków ropy z tankowców, czy nielegalnego wyrzucania odpadów do wód morskich i nadbrzeżnych.

Dużo większym problemem jest oddziaływanie zanieczyszczeń takich, jak: produkowane
masowo odpady przemysłowe, ścieki komunalne, odpady z produkcji ropy, jej wydobywania czy, wycieki wysypisk śmieci i z pól, gdzie stosowane są nawozy, pestycydy.

To zanieczyszczenia pochodzenia lądowego, jak podaje sam Greenpeace, stanowią aż 44
procent zanieczyszczeń trafiających do mórz i oceanów.

Pokazać dzieciom przyszłość, która na nie czeka

Aby uświadomić wszystkim sytuację, w jakiej znajduje się obecnie nasza planeta,
Greenpeace postanowił skierować swoją komunikację bezpośrednio do najmłodszego pokolenia, wierząc, że to ich edukowanie jest kluczowe, by zmienić przyszłość, która teraz wydaje się nieuniknioną.

Pośrednią, a jednocześnie główną grupą targetową jesteśmy jednak my – internauci.
Możemy prześledzić całość wydarzenia pod postacią wideo nagranego z akcji, której zamiarem było przyprowadzenie niecodzienna wycieczki szkolnej irlandzkich dzieci do pobliskiego akwarium.

Celem było wzięcie udziału w tymczasowej wystawie pt. „Ocean of the Future”, czyli „Ocean
przyszłości”. Podróż, która czekała na nich w akwarium okazała się jednak być dość niezwykła, a dzieciaki na pewno zapamiętają ją na długo.

Koszmar, który staje się rzeczywistością

Na początku filmu widzimy dzieci podekscytowane szansą zobaczenia na żywo swoich
ulubionych morskich i oceanicznych zwierząt. Po wejściu do oszklonego tunelu, w którym miały spotkać bogactwo fauny i flory, okazało się jednak, że jedyne, co pływa w akwarium to plastik – reklamówki, kubki, butelki i inne śmieci.

Film opatrzony jest informacją, że każdego roku supermarkety generują aż 800,000 ton
plastikowych śmieci, a te często lądują właśnie w wodach nadbrzeżnych, skąd prądy morskie zabierają je wgłąb świata oceanicznego.

Do stworzenia ekspozycji wodnej wykorzystano śmieci, które poprzedniego dnia znaleziono
na pobliskiej plaży – zostały one dodatkowo opatrzone opisami w postaci tabliczek, jakie
standardowo wykorzystywane są do prezentacji gatunków umieszczonych w akwarium.

Nie jest to pierwsza tego typu akcja Greenpeace. Fundacja systematycznie zachęca do
poszerzania wiedzy oraz budowy świadomości na temat zmian klimatycznych i zagrożeń nowego, wspaniałego świata XXI wieku. Należy w kółko podkreślać, że to my ponosimy odpowiedzialność za środowisko naturalne i to od nas zależy, jaka przyszłość czeka na nie oraz na pokolenia, które odziedziczą po nas ten świat. Zadbajmy razem o to, by oceany pełne były ryb, a nie śmieci.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here