Raport ooś to bardzo istotny dokument, bez którego realizacja wielu inwestycji jest po prostu niemożliwa. Dowiedz się, czym dokładnie jest ten raport i kiedy obowiązkowo należy go sporządzić.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: co to takiego?

Raport OOŚ to podstawowy dokument, niezbędny do wydania oceny na temat oddziaływania konkretnej inwestycji na środowisko. Jego głównym celem jest przedstawienie ewentualnych zagrożeń związanych z przeprowadzeniem danej inwestycji. Skupia się na wpływie przedsięwzięcia na ziemię, wodę i powietrze.

Bez raportu nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która jest konieczna do rozpoczęcia prac. Raport ułatwia podjęcie decyzji stosownym organom, które na jego podstawie ustalają, czy dane przedsięwzięcie mieści się w dopuszczalnych normach zagrożenia dla środowiska (i czy w ogóle dla niego stanowi zagrożenie).

Kiedy musisz przedstawić raport OOŚ?

Nie przy każdej inwestycji konieczne jest wykonanie raportu. Jednak jeżeli inwestycja budowlana, którą masz w planach, zaliczana jest do rodzaju przedsięwzięć o potencjalnym wpływie na środowisko przyrodnicze, będziesz musiał go sporządzić.

Więcej na ten temat przeczytasz: https://eko-bydgoszcz.pl/raport-o-oddzialywaniu-przedsiewziecia-na-srodowisko/

Do takich przedsięwzięć budowlanych zalicza się przede wszystkim stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne, wszelkie drogi ekspresowe i autostrady, inwestycje piętrzące wodę na nie mniej niż 5 metrów, stacje demontażu pojazdów, a także większe hodowle zwierząt.

Kto sporządza raport OOŚ?

Sporządzanie raportów OOŚ jest domeną profesjonalistów i prawo dokładnie kodyfikuje, jakie uprawnienia należy w tym celu posiadać. Konieczne jest ukończenie studiów przynajmniej pierwszego stopnia z kierunków ścisłych (chemicznych, biologicznych, technicznych, rolniczych, weterynaryjnych) oraz posiadanie doświadczenia przy sporządzaniu tego typu raportów. Zazwyczaj tworzone są one przez zespół specjalistów, dlatego osoby młodsze stażem mają możliwość kształcenia się w tym kierunku pod okiem ekspertów, a następnie samodzielne prowadzenie zespołu.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here