W tym roku obchodzimy Rok Rzeki Wisły 2017, więc Wisła staje się tematem poruszanym przez coraz większą ilość osób. Głównie są to ekolodzy, miłośnicy przyrody a także zwykli ludzie, w których wzrasta poczucie odpowiedzialności za Królową Polskich Rzek.

Niegdyś Wisła była cennym szlakiem komunikacyjnym, który przyczynił się do rozwoju wielu polskich miast. Rozwój gospodarczy sprawił ze Polska stała się wówczas potęgą pod względem ekonomicznym, politycznym i militarnym. Z czasem znaczenie rzeki zaczęło spadać, a tętniące życiem wody zatraciły się we współczesnym rozwoju komunikacji. Przyczyną był między innymi zbyt niski poziom wody oraz brak funduszy na utrzymanie szlaków wodnych.

Zagrożenia dla rzeki Wisły

Wisła na swojej drodze napotyka coraz więcej zagrożeń, które powodują jej zniszczenia oraz dewastację. Takimi zagrożeniami mogą być na przykład nieumiejętne plany rozwoju żeglugi śródlądowej, które niekorzystnie wpłynęłyby na środowisko powodując straty gospodarcze, zagrożenia powodziowe, oraz dewastacje przyrody.

Najbardziej popularnym problemem rzek jest także zaśmiecanie. Duże ilości śmieci niesione przez wodę nie tylko szpecą krajobraz ale także negatywnie wpływają na bezpieczeństwo użytkowników tych miejsc oraz całego wiślanego ekosystemu.

Niestety mało osób zdaje sobie sprawę jak poważny jest ten problem. Dlatego częste nagłaśnianie go w mediach jest sporą szansa na ograniczenie zanieczyszczeń wód wszelkimi rodzajami odpadów.

Potencjał rzeki Wisły

W ostatnich czasach zaczęło powstawać wiele kampanii, które mają na celu budować świadomość tego, jak ważne są rzeki w naszym codziennym życiu. Głównym celem wielu kampanii jest przede wszystkim dbanie o ekologiczny rozwój sieci rzecznej w Polsce, a także wykorzystywanie potencjału rzeki Wisły.

Ciekawym pomysłem jest na przykład plan wybudowania kilkudziesięciu przystani na całym żeglownym szlaku rzeki. Wpłynęło by to w dużej mierze na rozwój turystyki oraz powrotu lokalnej społeczności nad rzekę.

Takie plany to duży postęp w dziedzinie dbania o nasze wspólne dobro, wzrost odpowiedzialności społeczeństwa jest nadzieją dla ratowania i polepszenia warunków wód śródlądowych, oraz wykorzystania możliwości naszych rzek.

Warto zaznaczyć ze rzeki należą do dóbr wspólnych wszystkich ludzi jak i istot. Dlatego my obywatele powinniśmy być aktywnie zaangażowani w ochronę naszego wspólnego dobra. Umożliwi to zachowanie naturalnego ekosystemu naszej cennej rzeki Wisły.

W tym roku jest idealny moment, aby rozpocząć szczególną troskę o matkę polskich rzek – Wisłę, ponieważ obchodzimy Rok Rzeki Wisły 2017. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście troszczyć się o Wisłę, to do dzieła!

Aby uczcić Rok Rzeki Wisły, artykuł napisała dla Was Ewa Paździorko odbywająca praktyki w ekologo.pl