Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce i płynie z południa Polski na północ. Przepływa przez kilka dużych polskich miast, takich jak Kraków, Warszawa, Gdańsk. Rzeka Wisła jest siedemnastą co do długości rzeką w Europie.

Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce i jedną z najdłuższych rzek wpadających do Morza Bałtyckiego. Jej długość wynosi 1047 kilometrów, czyli około 667 mil. Średni przepływ w jej ujściowym odcinku wynosi 1046 metrów sześciennych na sekundę, czyli około 3707 stóp sześciennych na sekundę.

Skąd płynie ta woda? Skąd wypływa Wisła? Sprawdźmy.

Skąd wypływa Wisła

Skąd wypływa rzeka Wisła?

Rzeka Wisła wypływa z pasma górskiego Beskidu Śląskiego w Polsce. Bierze swój początek w pobliżu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej i płynie na północ do swojej delty na Morzu Bałtyckim, gdzie tworzy ujście. Rzeka ta jest bardzo ważna dla Polski, ponieważ od wieków była wykorzystywana jako jeden z głównych szlaków handlowych.

Rzeka ma dwa źródła: jedno na wysokości 1150 m n.p.m., a drugie na wysokości 1100 m n.p.m. Bierze swój początek w Beskidzie Śląskim na południowym oraz północno-zachodnim stoku Baraniej Góry. Górny odcinek, aż do ujścia Przemszy, nie jest żeglowny i nazywany jest „Małą Wisłą”.

Skąd wypływa rzeka Wisła

Źródło Wisły – mapa

Oto źródło Wisły na mapie Google.

Wiesz już skąd wypływa Wisła. A dokąd płynie?

Dokąd płynie Wisła?

Jak podaje Wikipedia – w Białej Górze koło Sztumu, około 50 km od ujścia, Wisła rozdziela się na dwa ramiona: Leniwkę (po lewej) i Nogat (po prawej), tworząc szeroką deltę.

W Gdańskiej Głowie od Leniwki w kierunku wschodnim oddziela się rzeka Szkarpawa. Znajduje się tam brama przeciwpowodziowa chroniąca ją przed wodą. Kolejna rzeka Martwa Wisła oddziela się w Przegalinie. Wpływa ona do Zatoki Gdańskiej.

Do XIV wieku ujście Wisły dzieliło się na dwie części: jedna część nazywała się Wisłą Elbląską, a druga Gdańską.

Od 1371 r. główne ramię rzeki zaczęto nazywać Wisłą Gdańską. W czasach nowożytnych dwa główne ramiona Wisły nazywano Samicą i Lachą. W 1840 roku, po powodzi, powstało ramię Wisły – Wisła Śmiała. Koło Świbna w latach 1891-1895 powstał rów ujściowy.

Sprawdź też głębokość Wisły w Krakowie – o tym w osobnym wpisie.

Polecamy także tekst: https://www.rokwisly.pl/wisla-wyplywa-z-gory-baraniej/

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here