„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanawia rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły” – tak brzmi ostatnie zdanie Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Uchwała zaczyna się od słów:

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego.

Dalej w treści uchwały dowiadujemy się o okolicznościach historycznych, które doprowadziły do rozpoczęcia wolnego flisu po Wiśle:

W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski. Spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.

Pełną treść Uchwały Sejmu RP ustanawiającej rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły znajdziesz tutaj:

Jak to się zaczęło?

Wspaniałe inicjatywy nie biorą się znikąd. Za każdą z nich stoją wspaniali ludzie. Nie inaczej jest w przypadku Roku Wisły 2017.

Ta inicjatywa i niezwykła historia rozpoczęła się w 2013 roku. Iskrę dali obywatele – Państwo Agata i Robert Jankowscy. Cztery lata później cała Polska świętuje i składa hołd matce polskich rzek – Wiśle.

Obchody 550-lecia wolnego flisu po Wiśle zyskały narodową rangę poprzez Uchwałę Sejmu RP przyjętą w 2016r., ale zanim do tego doszło Państwo Jankowscy musieli przebyć długą i niełatwą drogę.

W skrócie, tak ta droga wyglądała

1Utworzenie projektu społecznego

Na początku jesienią 2013 roku powstał projekt społeczny. Projekt był konsultowany ze środowiskami związanymi bezpośrednio z rzeką Wisłą oraz tymi, którym na Wiśle zależy. Zwieńczeniem konsultacji społecznych było powołanie Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017.

2Poparcie projektu społecznego przez środowiska nadwiślańskie

Inicjatywa nie doszłaby do skutku bez poparcia środowisk związanych z rzeką Wisłą. 10 spotkań Komitetu w nadwiślańskich miastach w latach 2013-2016 pomogło w uzyskaniu poparcia środowisk związanych z Wisłą. Następnym krokiem było uzyskanie poparcia wśród samorządów nadwiślańskich.

3Uzyskanie poparcia wśród samorządów nadwiślańskich

To niełatwe zadanie wymagające determinacji. W latach 2013-2016 uzyskano poparcie nadwiślańskich samorządów oraz organizacji związanych z różnymi odcinkami Wisły. Wśród nich były:

 • Polska Akademia Umiejętności
 • Komisja ds. Warszawskiej Wisły
 • Wyszogród
 • Józefów nad Wisłą
 • Warszawa
 • Zarząd Główny PTTK
 • Grudziądz
 • Szlak Wodny Batorego
 • Włocławek
 • Bobrowniki
 • Wilków
 • Połaniec
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Karczmiska
 • Zwiazek Miast Nadwiślańskich (24 miasta)
 • Płock
 • Brzeźnica
 • Solec Kujawski
 • Szczurowa
 • Opole Lubelskie
 • Janowiec
 • Przyłęk
 • Nowy Korczyn
 • Bydgoszcz
 • Powiat Puławski
 • Kozienice
 • Gdańsk
 • Solec nad Wisłą
 • Powiat Bydgoski
 • Czernichów
 • Płock
 • Nowe
 • Sztum
 • Góra Kalwaria
 • Maciejowice
 • Chrzanów
 • Ustroń
 • Opatowiec
 • Czerwińsk nad Wisłą
 • Związek Gmin Lubelszczyzny (89 gmin wiejskich)
 • Stegna
 • Gniewoszów
 • Koszyce
 • Kurów
 • Karczew
 • Stężyca
 • Oświęcim
 • Gręboszów
 • Kraków
 • Liga Morska i Rzeczna
 • Rada Miejska Ciechocinek
 • miasto Wisła
 • Rada Miasta Bydgoszcz
 • Rada Miasta Włocławka
 • Prezydent Miasta Tczewa
 • Rada Miasta Torunia
 • SMO Saska Kępa
 • Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego
 • Konwent Marszałków Województw RP

Jak widzisz długa i niełatwa droga.

4Powołanie Fundacji Rok Rzeki Wisły 2017

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły to szerokie spektrum poglądów, idei i pomysłów prezentowane przez przedstawicieli środowisk związanych z rzeką Wisłą.

Dla zapewnienia prawnej reprezentacji Komitetu, w 2014 roku Państwo Jankowscy powołali do życia Fundację Rok Rzeki Wisły.

5Rok Rzeki Wisły w Sejmie

Ścieżka legislacyjna wymagała podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu w kwietniu 2016 roku. Komisja dokonuje korekty tekstu projektu i przygotowuje go do pierwszego czytania.

6Pierwsze czytanie Uchwały

W maju 2016 roku na podstawie art. 33a regulaminu Sejmu Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi na ręce Pana Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Następuje pierwsze czytanie.

7Sejm RP przyjmuje Uchwałę

22 czerwca 2016 roku Sejm RP przyjmuje Uchwałę w sprawie ustanowienia 2017 roku Rokiem Rzeki Wisły. Pan Robert Jankowski dziękuje wszystkim zaangażowanych w inicjatywę w tym tekście.