Wisła, to najdłuższa rzeka w Polsce, przecinająca cały kraj od Beskidu Śląskiego po Zatokę Gdańską. Potoki źródłowe to Czarna Wisełka i Biała Wisełka. Źródła Wisły znajdują się na stokach Baraniej Góry. Nad Wisłą kształtowała się historia naszego narodu. Uroda Wisły była powodem do dumy wielu pokoleń Polaków. Wisła została ostatnią rzeką Europy, której krajobraz jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej, dużej europejskiej rzeki.

Walory naturalne rzeki Wisły

Najbardziej wartościowy przyrodniczo jest najdłuższy, środkowy odcinek rzeki Wisły. Rzeka ma swobodę działania w obrębie względnie szeroko rozstawionych wałów przeciwpowodziowych. Dzięki temu, na tym właśnie odcinku, zachodzą intensywne procesy samooczyszczania wody, powstają wyspy dające schronienie licznym przedstawicielom fauny i flory.

Dla wielu gatunków ssaków międzywale Wisły stanowi ważną drogę przemieszczania się i to nie tylko ssaków zimno-wodnych, ale także wielu lądowych kopytnych i drapieżnych. Dolina Wisły jest ważnym szlakiem rozprzestrzeniania się i wędrówek zwierząt. Występują tam coraz rzadsze obecnie gatunki ptaków jak: mewa pospolita, siweczka obrożna, rybitwa zwyczajna i rybitwa białoczelna. Stałe wyspy, piaszczyste łachy i skarpy są jedynymi akceptowanymi przez te gatunki miejscami rozrodu. Wisła jest miejscem rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego, cennym zespołem ekosystemów w obszarach Natura 2000.

Walory kulturowe i turystyczne rzeki Wisły

Wisła jest niezwykle ważnym turystycznie elementem rozwoju dla naszego kraju. Rzeka Wisła miała i ma znaczenie jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu ludzi przez co dynamicznie rozwija się turystyka. Brzegi Wisły zawsze były bardzo atrakcyjne dla wędkarzy. Ostatnio pojawiają się jednak nowe formy wypoczynku. Przykładem niech będą tu szczególnie atrakcyjne dla spragnionych kontaktu z naturą turystów spływy kajakowe dzikimi odcinkami środkowej Wisły połączone ze zwiedzaniem starych nadbrzeżnych miast.

Wisła jest wyjątkową rzeką, jest miejscem życia wielu zwierząt i miejscem występowania wielu gatunków roślin. Pełni ona funkcje turystyczne, rekreacyjne i cieszy oczy wielu ludzi. Pamiętajmy, aby dbać o nią żebyśmy mogli dalej zachwycać się jej urokami.

W tym roku obchodzimy Rok Rzeki Wisły 2017, więc warto już dziś zacząć troszczyć się o matkę polskich rzek.

Aby uczcić Rok Rzeki Wisły, artykuł napisała dla Was Justyna Dejneka odbywająca praktyki w ekologo.pl