Recykling – w trosce o przyszłość planety

0
3275
Recykling - w trosce o przyszłość planety - zdjęcie główne

Aby żyć zdrowo, człowiek potrzebuje wartościowej żywności; ta z kolei zależy od kondycji i zasobów całej planety. Odpowiedzialne gospodarowanie surowcami to pierwszy krok do przywrócenia równowagi między postępem a środowiskiem naturalnym.

W marcu br. ONZ opublikowało raport dotyczący stanu środowiska naturalnego na świecie, który wykazał dotychczasowe skutki działalności człowieka i ich potencjalny wpływ na nasze zdrowie. Zmiany klimatyczne, zanik bioróżnorodności, degradacja gleby, zanieczyszczenie powietrza, marnotrawstwo żywności i zasobów naturalnych – wszystkie te zjawiska z roku na rok nabierają tempa i stają się poważnym zagrożeniem dla życia na naszej planecie. Autorzy raportu ONZ zauważają jednak, że jeśli zintensyfikujemy działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, wówczas możliwe stanie się uniknięcie poważnej w skutkach katastrofy, jaka się w tej chwili przed nami rysuje. Dbałość o środowisko naturalne jest dziś obowiązkiem każdego z nas.

Znaczenie recyklingu dla środowiska naturalnego

Dbanie o środowisko naturalne zaczyna się od drobnych, codziennych zachowań, na przykład zbiórki i segregacji zużytych opakowań, które mogą stać się wartościowym surowcem wtórnym. Odpowiednie postępowanie z odpadami takimi jak tworzywa PET, makulatura, szkło czy metal umożliwia dalsze ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym – całość tych działań to recykling. Dzięki temu procesowi maleje ilość śmieci trafiających na wysypiska, ograniczone zostaje też zużycie nieodnawialnych złóż surowców, takich jak ropa naftowa, która jest niezbędna do wytworzenia tworzyw sztucznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mniejsza ilość końcowych odpadów i ponowne wykorzystanie surowców przekładają się na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Gospodarka obiegu zamkniętego – na czym polega?

Od roku 2015 państwa Unii Europejskiej wdrażają nową koncepcję modelu gospodarki, mającą na celu wydajniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów środowiska naturalnego i sprzyjającą efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów energetycznych. Jest to tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej, w której odpady traktowane są jako końcowy etap produkcji, gospodarka obiegu zamkniętego zakłada zwracanie do obiegu produkcyjnego materiałów uzyskanych z odpadów. W tym modelu recykling postrzegany jest jako najlepsza metoda odzysku odpadów.

Jak to wygląda w praktyce?

Blisko 21% masy odpadów z tworzyw sztucznych stanowią zużyte butelki PET. To bardzo wartościowy surowiec wtórny, który poddany recyklingowi jest wykorzystywany w rozmaitych gałęziach przemysłu – może posłużyć ponownie do wytworzenia tworzywa określanego jako rPET. Z jednej butelki o pojemności 1,5 litra można wyprodukować kolejną, z pięciu takich butelek – T-shirt, z trzydziestu pięciu – śpiwór, a z trzydziestu sześciu – dywan. Każde opakowanie może stać się nowym przedmiotem, jeśli tylko odpowiedzialnie z nim postąpimy.

Wdrażanie przyjaznych środowisku rozwiązań możemy obserwować na przykładzie działań spółek należących do grupy DANONE. Obecnie 97% stosowanych przez nie materiałów opakowaniowych jest zdatnych do recyklingu, a użycie przetworzonego materiału PET (rPET) w opakowaniach wody i napojów zwiększono od roku 2016 aż trzykrotnie. W roku 2019 wprowadzono na rynek pięciolitrową butelkę wody Żywiec Zdrój w 100% wykonaną z materiału z recyklingu, a także nowe butelki szklane i puszki Żywiec Zdrój jako alternatywę dla plastiku. DANONE podejmuje również działania w zakresie promocji odpowiedniej segregacji, czego przykładem jest kampania „Działaj z imPETem”. Jednym z jej inicjatorów jest spółka Żywiec Zdrój, celem akcji jest natomiast edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Więcej możesz przeczytać tu.

Umiejętna segregacja odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych w gospodarce to pierwszy krok ku temu, aby polepszyć stan środowiska naturalnego na świecie. Z tym zaś wiąże się lepszy stan naszego zdrowia.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here