Nowa spalarnia śmieci w Poznaniu

W Poznaniu powstaje nowa Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ITPOK, czyli – potocznie mówiąc – spalarnia odpadów. Budowa została rozpoczęta w kwietniu 2014 roku, a oddana do użytku ma być końcem 2016 roku. ITPOK będzie przetwarzać rocznie 210 tys. ton odpadów.

Nowa spalarnia śmieci w Poznaniu już widoczna w okolicy

Do tej pory do wykorzystano już 15000m3 betonu oraz 2500 ton stali, czyli 80% matalu i stali przeznaczonych na budowę ITPOK. Efekt – mieszkańcy okolicy mogą już dostrzec wznoszącą się na 43,5 metra halę kotła – podstawowego obiektu spalarni. Spalarnia umiejscowiona jest w północnej części miasta. Oto mapa:

Technologia spalania odpadów w ITPOK

Zgodnie z kalendarzem projektowym 10 grudnia rozpoczął się bardzo ważny etap budowy, czyli montaż rusztu – najważniejszego elementu pieca rusztowego, w którym będą spalane odpady. ITPOK w Poznianiu, podobnie jak 90% europejskich spalarni odpadów, wyposażyna będzie w ruszt ruchomy, posuwisto-zwrotny. To ma zapewnić najwyższą jakość spalania odpadów, wydajność oraz – co bardzo ważne – czystość procesu spalania. Technologia rusztowa stosowana jest w większości europejskich spalarni śmieci. Schemat jej działania przedstawia rysunek (niestety opisy tylko po niemiecku)

Spalarnia śmieci w Poznaniu - schemat działania kotła rusztowego
źródło: wikipedia, Stefan Riepl, CC BY-SA 2.0 de

Mniej śmieci i więcej energii

Dzięki nowej spalarni odpadów Poznań i okoliczne gminy mają pozbywać się rocznie 210 tys. ton odpadów, co stanowi 80% odpadów produkowanych w okolicy. Te 210 tys ton odpadów, zamiast trafiać na składowisko śmieci, będzie przetwarzane w energie cieplną i elektryczną (ok. 128 000 MWh/rok energii elektrycznej i ok. 267 000 GJ/rok energii cieplnej w kogeneracji (średnia wartość roczna)). Energia uzyskana z termicznego przetwarzania odpadów będzie odpowiadała rocznemu zapotrzebowaniu na energię kilkudziesięciotysięcznego poznańskiego osiedla. Odpady po spalaniu śmieci (m.in żużle) mogą być wykorzystane do budowy dróg. Ogólnie rzecz biorąc, dwie pieczenie na jednym ogniu (dosłownie ;)), czyli mniej odpadów, więcej energii.

Innowacja na skalę europejską

Inwestycja w Poznaniu jest jedyną w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o sposób finansowania. Planowany łączny koszt projektu to 925 mln zł. Projekt „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”, jest realizowany przy zastosowaniu tzw. hybrydowego modelu finansowania. Oznacza to, że na budowę nowej spalarni pieniądze wykłada Polska, Unia Europejska, a dokładnie Europejski Fundusz Energii, Zmian Klimatu i Infrastruktury 2020 (330mln zł) oraz firma prywatna SITA Zielona Energia. Jest to pierwszy taki przypadek w Europie. Były prezydent Poznania Ryszard Grobelny stweirdził, że Poznań mógłby sam sfinansować budowę spalarni, ale wtedy stawki za odpady dla mieszkańców wzrosłyby. Przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania, koszty dla mieszkańców nie wzrosną.

Na koniec kilka ciekawostek

  • ITPOK w Poznaniu jest drugą w Polsce spalarnią odpadów. Dotychczas funkcjonowała jedynie ZUSOK w Warszawie.
  • W budowie są także nowe spalarnie odpadów w Krakowie, Koninie, Bydgoszczy, Szczecinie i Białymstoku.
  • Pierwsza spalarnia odpadów powstała w Anglii w 1870 roku.
  • Największy odsetek odpadów jest przetwarzanych w spalarniach w Danii – aż 65%.
  • W Kopenhadze powstaje spalarnia odpadów, która będzie jednocześnie stokiem narciarskim. Po jej dachu będzie można szusować na granulacie wytworzonym podczas spalania odpadów.

A oto spalarnia śmieci w Poznaniu przedstawiona w wizualizacji

źródło oraz więcej info na: odzyskajkorzystaj.pl

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here