Zainstalowanie paneli słonecznych wiąże się ze sporą oszczędnością kosztów, nie tylko energii elektrycznej, ale również cieplnej dla użytkowników indywidualnych, rolników czy firm. Dzięki odprowadzeniu nadmiaru wytworzonej energii do sieci, można oprócz tego liczyć na dodatkowy zysk. Jest to jednak inwestycja bardzo droga, z tego względu powstały dotacje samorządowe, ministerialne i unijne.

Panele fotowoltaiczne dofinansowanie skierowane głównie do osób prywatnych

1. Panele fotowoltaiczne dofinansowanie czyste powietrze

 Program Czyste Powietrze ma za zadanie przede wszystkim zminimalizować albo całkowicie pozbyć się emisji szkodliwych pyłów oraz zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Wnioski do programu Czyste Powietrze zaczęto przyjmować już w styczniu 2019 roku, a według planów dofinansowanie ma być przyznawane aż do 2029 roku. Projekt ten został opracowany dla osób fizycznych, czyli właścicieli domów jednorodzinnych czy osób posiadających zgodę na rozpoczęcie planowanej budowy. Budżet programu to 103 mld na cały kraj i jest on rozlokowany na poszczególne samorządy. Program Czyste Powietrze to nie tylko rodzaj dotacji, ale również pożyczka. Maksymalny możliwy koszt od którego liczona jest dotacja, nie może wynieść więcej niż 53 tysiące. W sytuacja, kiedy inwestycja przekracza wyznaczony budżet, wówczas można skorzystać z pożyczki. Najważniejszym warunkiem uzyskania dofinansowania jest wymiana starego pieca na nowszy, ekologiczny model. Jeśli chodzi o nowe budynki, warunkiem jest zakup oraz montaż nowego źródła ciepła, które jest również uznawane za ekologiczne. Program obejmuje dofinansowanie na:

 • Docieplenie budynku
 • Wymianę źródła ciepła
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Kolektory słoneczne
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

2. Regionalne Programy Operacyjne

Wszystkie województwa znajdujące się w Polsce, mają swoje Regionalne Programy Operacyjne. Wszystko zależy od danych obszarów kraju, gdzie jakie wsparcia zostają udostępnione, a także od tego, iloma funduszami dysponują. RPO skierowane są nie tylko do osób prywatnych, ale również do instytucji publicznych i firm. Regionalne Programy Operacyjne obejmują budowę, rozbudowę, a także modernizację instalacji wykorzystywanej do uzyskiwania energii razem z ewentualnymi kosztami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Na taką pomoc mogą liczyć wszelkie technologie, które stosują OZE do celów własnych oraz komercyjnych. Rodzaj danego wsparcia zależy od województwa, jednakże przewidywane są niskoprocentowe pożyczki z opcją umorzenia, dotacje bezpośrednie oraz dofinansowania kredytów, oraz pożyczek. Aby uzyskać więcej informacji, najlepiej zapoznać się z informacjami na stronie wybranego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niekiedy gminy tworzą również własne sposoby pomocy.

3. Program Mój Prąd

Program Mój Prąd działa w całym kraju i został opracowany dla osób fizycznych. Ma on na celu zwiększyć produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, produkowane na potrzeby domów jednorodzinnych. Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Program umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji wynoszącej do 50 procent wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 5000 złotych, warto wiedzieć, że jest ono zwolnione od podatku dochodowego. Wszystkie koszty związane z inwestycją można również odliczyć od podatku. Środki uzyskane z programu Mój Prąd mogą być przeznaczone na zakup urządzeń do instalacji fotowoltaicznej, czyli na panele słoneczne, inwerter, przewody. Wnioski na tę dotacje zaczęły być przyjmowane od 13 stycznia, a czas na ich złożenie jest do 18 grudnia 2020 roku albo do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Trzeba pamiętać o tym, że dofinansowanie z programu Mój Prąd dotyczy jedynie instalacji przyłączonych do sieci energetycznej 23 lipca 2019 roku albo później. Nie może być zastosowane na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli gospodarstw domowych, którzy zdecydowali się na inwestycję w odnawialne źródła energii, również na fotowoltaikę. Mój Prąd przewiduje dofinansowanie mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Zazwyczaj dom jednorodzinnych do funkcjonowania potrzebuje instalacji o mocy ok. 3,5 kW, z tej formy pomocy może więc skorzystać większość gospodarstw. Wsparcie ma na celu pokrycie do 50 procent kosztów inwestycji w panele fotowoltaiczne. Najwyższa dopłata dla jednej instalacji wynosi 5 tysięcy złotych. Oprócz tego możliwe jest połączenie dofinansowania na panele fotowoltaiczne z programu Mój Prąd wraz z Ulgą termomodernizacyjną, a więc można uzyskać jeszcze większe oszczędności. Budżet programy mój prąd do 1 mld złotych, który według szacunków umożliwi powstanie 200 tysięcy ekologicznych instalacji. Program Mój Prąd jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tej formy wsparcia jest zachęcenie osób prywatnych do inwestycji w odnawialne źródła energii, co umożliwi im spore oszczędności na rachunkach za prąd, a także pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. W aktualnym roku nabór wniosków do programu Mój Prąd ruszył 13 stycznia 2020.

4. Ulga Termomodernizacyjna

Osoby, które zdecydują się na inwestycję termomodernizacyjną, czyli między innymi montaż kolektorów i paneli słonecznych, mogą skorzystać od 1 stycznia 2019 roku z tak zwanej ulgi termomodernizacyjne w trakcie składania rocznego zeznania podatkowego. Przy pomocy ulgi odlicza się od dochodu kwotę wydaną na wykonanie ekologicznej instalacji. Koszt inwestycji nie może jednak przekroczyć 53 tysięcy złotych. Skierowana jest tylko do właścicieli istniejących już domów jednorodzinnych.

Panele fotowoltaiczne dofinansowanie dla firm

1. Bocian

Program Bocian ma na celu przede wszystkim zminimalizować albo całkowicie usunąć emisję CO2, poprzez wykorzystanie ekologicznej energii. Pomoc ta jest udzielana na terenie całego kraju i dotyczy nie tylko pozyskiwania ciepła, ale również Energi elektrycznej. Bocian obejmuje przede wszystkim:

 • Systemy fotowoltaiczne (od 10 kWp do 1 MWp)
 • Elektrownie wiatrowe (od 40 KWe do 3 MWe)
 • Niewielkie elektrownie wodne ( do 5 MWe)
 • Uzyskiwanie energii z wód geotermalnych (od 5 MWt do 20 MWt)
 • Produkowanie energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji na biomasę
 • Instalacje do produkcji biogazu rolniczego, aby wprowadzić go do sieci gazowej dystrybucyjnej oraz bezpośrednie
 • Źródła ciepła opalane biomasą (do 20 MWt)
 • Wielkoformatowe kolektory słoneczne i akumulatory ciepła
 • Biogazownie, czyli obiekty produkowania energii elektrycznej czy ciepła z zastosowaniem biogazu rolniczego

Dzięki temu programowi mogą również zostać stworzone instalacje hybrydowe i magazyny dla wyprodukowanego ciepła i energii elektrycznej. Uzyskana pomoc nie może być jednak wydana na zarządzanie inwestycją. Pomoc jest udzielana pod postacią pożyczki, a jej najwyższa kwota to 4 mln złotych, przyznawana na okres do maksymalnie 15 lat. Spłata pożyczki wykonywana jest co kwartał, a udzielona kwota nie może przekroczyć 85 procent wartości inwestycji. Wnioski przyjmowane są cały czas, a program będzie trwał przez cały rok 2020. Według warunków udzielanej pożyczki nie podlega ona umorzeniu, a pieniądze może uzyskać jedynie jako refundacja. Program ten ma stanowić zachętę do inwestycji, kiedy firma nie może już skorzystać z bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej.

2. Energia Plus

Kolejna pomoc skierowana do firm, mająca na celu zmniejszenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Osoby, które mogą skorzystać z takiego wsparcia, są wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ma ono postać pożyczki albo bezzwrotnej dotacji, a środki przeznaczone na ten cel wynoszą 4 mln złotych. Chcąc uzyskać właśnie taką dotację na fotowoltaikę, przede wszystkim trzeba spełniać pewne warunki. W roku ubiegłym przed złożeniem wniosku, przeciętne zużycie energii musi wynosić minimum 2 GWh/rok, a przed złożeniem dokumentu potrzebne jest dokonanie audytu energetycznego. A cała inwestycja musi wynikać z rekomendacji właśnie audytu, natomiast szacowana oszczędność energii musi wynosić minimum 5 procent. Aby złożyć wniosek, trzeba to zrobić do 18 grudnia 2020 roku.

3. PolSEFF

Kolejna edycja Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. To propozycja wsparcia zwłaszcza dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają do maksymalnie 250 pracowników, a ich dochody nie przekraczają 50 mln euro. Program ten jest to linia kredytowa wynosząca 200 mln Euro, która zostanie rozlokowana pomiędzy wszystkie inwestycje bankowe, które zgłosiły się do udziału w PolSEFF2. Banki będą udzielały firmom kredytów, przeznaczonych na finansowanie inwestycji energetycznych. Pomoc opiera się również na bezpłatnym wsparciu, jeśli chodzi o obszar optymalizacji inwestycji, przygotowaniu potrzebnych dokumentów oraz oceny rezultatów energetycznych. O takie wsparcie można wnioskować właśnie w bankach, które przystąpiły do danego programu. Oprócz tego po ukończeniu inwestycja, firma dostaje dotację w wysokości 10 procent uzyskanego kredytu od NFOŚiGw. Istnieją jednak pewne warunki, przede wszystkim, jeśli chodzi o fotowoltaikę, oszczędność musi wynieść 20 procent. Kiedy inwestycja osiągnie właśnie taką oszczędność, wówczas NFOŚiGW da firmie bezzwrotną dotację w wysokości 10 procent wartości całego kredytu.

Panele fotowoltaiczne dofinansowanie dla rolników

1. Program Agroenergia

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne od 8 lipca 2019 roku mogą składać wnioski o dofinansowania i pożyczki na inwestycje w fotowoltaikę w kolejnym programie NFOŚiGW. Agroenergia służy przede wszystkim dofinansowaniu inwestycji opracowanych po to, aby obszary wiejskie uzyskały samodzielność elektryczną. Dzięki temu zwiększa się miejscowe bezpieczeństwo energetyczne, widoczniej zmianie ulega również jakość samego powietrza. Agroenergia obejmuje inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej razem z bateriami do magazynowania energii elektrycznej oraz pozostałe projekty, które dążą do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych i chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną. Program ten został stworzony z myślą o rolnikach indywidualnych. Mogą z niego korzystać więc wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami i użytkownikami wieczystymi, i posiadają albo dzierżawią nieruchomości rolne. Powierzchnia użytków rolnych może wynosić do 300 ha, osoby te muszą również minimum od 5 lat mieszkać w danej gminie, gdzie znajduje się nieruchomość rolna. Na program Agroenergia przeznaczono budżet 200 milionów złotych, które są przeznaczone na pożyczki i dofinansowania, które będą przyznawane od 2019 do 2025 roku. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 40 procent kosztów kwalifikowanych, a kredyt może pokryć całkowity koszt, jednakże pożyczka może wynieść od 100 tysięcy do 2 milionów złotych.

2. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem tego programu jest zwiększenie konkurencyjności Polskiego rolnictwa, odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania ekologiczne. Dofinansowanie przyznawane jest od 2014 roku, a ma być przyznawane do roku 2020. Dotacja ta jest skierowana do rolników oraz osób fizycznych, podmiotów doradczych, powiatów, gmin, związków wyznaniowych. Założenie programu opiera się na szkoleniu, doradztwie i wprowadzeniu właśnie odnawialnych źródeł energii, dzięki którym polepszy się jakość powietrza na obszarach wiejskich. Program ten dostępny jest w postaci dotacji i pożyczek na termomodernizację oraz instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here